Opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej

Dokument został przygotowany w ramach projektu ?Poprawa stanu środowiska w gminie Puck ? Opracowanie Planu Niskoemisyjnej dofinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach działania 9.3. Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.Plan Gospodarki Niskoemisyjnej jest strategicznym dla gminy dokumentem, mającym wpływ na lokalną gospodarkę energetyczną i ekologiczną. W ramach projektu przeprowadzona została bazowa inwentaryzacja emisji CO2 na terenie gminy Puck, która pozwoliła określić główne obszary i sektory emitujące do atmosfery najwięcej gazów cieplarnianych.Efektem końcowym opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej jest zestaw działań nakierowanych bezpośrednio i pośrednio na redukcję emisji gazów cieplarnianych, a także instrumentów wspierających efektywność energetyczną.Dzięki opracowaniu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej gmina oraz indywidualni mieszkańcy będą mogli ubiegać się o dofinansowania m.in. na termomodernizację budynków oraz zastosowanie odnawialnych źródeł energii.

Żródło dofinansowania: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

Podmiot realizujący projekt: Gmina Puck

Kategoria: Pozostałe

Kategoria: Pozostałe

Rok realizacji: 2014

Status: Zakończony

Kwota dofinansowania: 42 865,00 zł

Wprowadził:

Piotr Kropidłowski

Piotr Kropidłowski

Pozostałe projekty

Skip to content