Search
Close this search box.

Budowa elementów małej infrastruktury turystycznej w miejscowości Błądzikowo

Inwestycja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w zakresie małych projektów w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.Kwota pozyskanych dochodów 17 659 zł.Otwiera się w nowym oknie

Żródło dofinansowania: PROW 2007-2013

Podmiot realizujący projekt: Gmina Puck

Kategoria: Środowisko i energetyka

Rok realizacji: 2013

Rodzaj projektu: Infrastrukturalny

Status: Zakończony

Kwota dofinansowania: 17 659,00 zł

Wprowadził:

Piotr Kropidłowski

Piotr Kropidłowski

Pozostałe projekty