Search
Close this search box.
Polski Ład, poz. 58, 62, 63

Przebudowa i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Rekowie Górnym

Całkowita wartość inwestycji wynosi 11 105 428,18 zł, z czego dofinansowanie wynosi 9 580 531,50 zł. Gmina Puck w ramach pierwszej edycji Programu uzyskała dofinansowanie na realizację inwestycji, polegającej na przebudowie i rozbudowie stacji uzdatniania wody w Rekowie Górnym. W ramach inwestycji powstanie nowoczesna, w pełni zautomatyzowana stacja uzdatniania wody. Powstanie dodatkowa studnia głębinowa o wydajności 70m3/h. Nastąpi zmiana sposobu filtracji wody z jednostopniowej na dwustopniową. Modernizacja SUW przyczyni się do znaczącej poprawy jakości wody do celów socjalnobytowych i zabezpieczenia odpowiedniej ilości dla mieszkańców wsi Rekowo, sąsiadujących wsi Połchowo i Widlino oraz dla 27 istniejących i nowopowstających we wsi Rekowo Górne przedsiębiorstw.Otwiera się w nowym oknie

Żródło dofinansowania: Rządowy Fundusz Polski Ład - Program Inwestycji Startegicznych

Podmiot realizujący projekt: Gmina Puck

Kategoria: Środowisko i energetyka

Rok realizacji: 2021-2023

Rodzaj projektu: Infrastrukturalny

Status: Trwający

Kwota dofinansowania: 9 580 531,50 zł

Wprowadził:

Piotr Kropidłowski

Piotr Kropidłowski

Pozostałe projekty