Ułatwienia dostępu

Search
Close this search box.

Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Puck

Na powyższe zadanie Gmina Puck otrzymała dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 10 Energia, działanie 10.1 Efektywność energetyczna- mechanizm ZIT. Całkowity koszt projektu 6 554 709 zł, dofinansowanie 3 865 785 zł. W pierwszym etapie tj. w roku 2017 wykonana zostanie termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Połczynie, budynek Szkoły Podstawowej w Połczynie i Gnieżdżewie. W roku 2018 wykonana zostanie termomodernizacja budynków szkół w Swarzewie, Mieroszynie i budynek Wiejskiego Domu Kultury w Strzelnie.Otwiera się w nowym oknie

Żródło dofinansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Podmiot realizujący projekt: Gmina Puck

Kategoria: Środowisko i energetyka

Rok realizacji: 2017

Rodzaj projektu: Infrastrukturalny

Status: Zakończony

Kwota dofinansowania: 3 865 785,00 zł

Wprowadził:

Piotr Kropidłowski

Piotr Kropidłowski

Pozostałe projekty