Zagospodarowanie terenu w miejscowości Celbowo

Inwestycja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w zakresie małych projektów w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.Kwota zrealizowanych robót wyniosła 32 208,40 zł.

Żródło dofinansowania: PROW 2007-2013

Podmiot realizujący projekt: Gmina Puck

Kategoria: Pozostałe

Kategoria: Pozostałe

Rok realizacji: 2014

Rodzaj projektu: Infrastrukturalny

Status: Zakończony

Kwota dofinansowania: 20 984,00 zł

Wprowadził:

Piotr Kropidłowski

Piotr Kropidłowski

Pozostałe projekty

plakat POmorskie z Ukrainą
Skip to content