Zagospodarowanie terenu stawu w Połchowie

Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność w ramach Priorytetu 4 Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, objętego Programem Operacyjnym Rybactwo i Morze. Niniejszy projekt obejmował będzie oczyszczenie i odmulenie stawu oraz umocnienie jego brzegów, jak również budowę infrastruktury towarzyszącej zwiększającej atrakcyjność tego miejsca takie jak: plac zabaw, siłownia zewnętrzna, wiata wraz z miejscem na ognisko, oświetlony ciąg pieszy z ławkami, miejsce dla wędkarzy, parking w tym dla osób niepełnosprawnych. Dzięki tym działaniom na terenie Gminy Puck powstanie nowe, atrakcyjne miejsce, które podniesie walory turystyczne gminy. Będzie tu bowiem można organizować zawody wędkarskie w nawiązaniu do morskiego i rybackiego charakteru obszaru na jakim się znajdujemy. W miejscu tym będzie również możliwość organizacji różnego typu imprez cyklicznych jak choćby Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy czy Spotkanie Letnie Seniorów. Modernizacja terenu stawu w Połchowie ma również na celu zaangażowanie społeczności w proces rozwoju oraz aktywizację grup i środowisk lokalnych. Poprawi się również atrakcyjność osiedleńcza i turystyczna tego miejsca. Szacowane koszty całego przedsięwzięcia to 600 630,38 zł brutto. W ramach dofinansowania udało nam się pozyskać 300 tys. zł, co stanowi 48% wartości całej operacji.

Żródło dofinansowania: Program Operacyjny Ryby 2014 - 2020

Podmiot realizujący projekt: Gmina Puck

Kategoria: Środowisko i energetyka

Kategoria: Środowisko i energetyka

Rok realizacji: 2018

Rodzaj projektu: Infrastrukturalny

Status: Zakończony

Kwota dofinansowania: 300 000,00 zł

Wprowadził:

Piotr Kropidłowski

Piotr Kropidłowski

Pozostałe projekty

Skip to content