Search
Close this search box.

Program wyrównywania szans edukacyjnych uczniów gimnazjów w Starzynie i Darzlubiu

Celem projektu było podniesienie, do VI.2015 r., poziomu kompetencji kluczowych, wśród 723 uczniów (433 w gimnazjum Starzynie i 290 w gimnazjum w Darzlubiu) z, w tym 393 o specjalnych potrzebach edukacyjnych, w tym zdolnych, napotykających na bariery w postaci braku dostępu do bezpłatnych, niestandardowych i nowoczesnych usług edukacyjnych zlokalizowanych w pobliżu ich miejsca zamieszkania. W ramach projektu uczniowie gimnazjów mogli skorzystać z zajęć dodatkowych m.in. zajęć z języka angielskiego, matematyki, nauki programowania, zajęć ogólnorozwojowych i wychowawczych oraz poradnictwa edukacyjno – zawodowego. Szkoły zostały doposażone w pomoce naukowe i oprogramowanie umożliwiające wykorzystanie technologii ICT.Otwiera się w nowym oknie

Żródło dofinansowania: Europejski Fundusz Społeczny w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013

Podmiot realizujący projekt: Gmina Puck

Kategoria: Edukacja i nauka

Rok realizacji: 2014

Rodzaj projektu: Miękki

Status: Zakończony

Kwota dofinansowania: 616 501,00 zł

Wprowadził:

Piotr Kropidłowski

Piotr Kropidłowski

Pozostałe projekty