Ułatwienia dostępu

Search
Close this search box.

Czas zacząć działać! Kompleksowy program aktywizacji społeczno – zawodowej zagrożonych wykluczeniem mieszkańców Gminy Puck

Celem projektu jest kompleksowe wsparcie zmierzające do zwiększenia zatrudnienia, m.in. aktywizacja społeczna i zawodowa, uzyskanie kwalifikacji zawodowych, podjęcie zatrudnienia. Działania w ramach projektu obejmują: diagnozę potrzeb i opracowanie Indywidualnej Ścieżki Reintegracji wsparcie pracownika socjalnego indywidualne poradnictwo psychologiczne śr. 6 godzin, prawne śr. 2 godziny grupowe zajęcia ukierunkowane na rozwój zainteresowań i aspiracji edukacyjnych indywidualne spotkania z brokerem edukacyjnym indywidualne spotkania z doradcą zawodowym pośrednictwo pracy kursy, szkolenia zawodowe możliwość stażu zawodowego (3 miesiące) możliwość zatrudnienia subsydiowanego (6 miesięcy) zwrot kosztów opieki nad dziećmi i osobami zależnymi osoby niepełnosprawne będą mogły skorzystać z usługi aktywnej integracji o charakterze zdrowotnym- rehabilitacja zdrowotna.Otwiera się w nowym oknie

Żródło dofinansowania: Europejski Fundusz Społeczny w ramach regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014- 2020

Podmiot realizujący projekt: Gmina Puck

Kategoria: Edukacja i nauka

Rok realizacji: 2020-2021

Rodzaj projektu: Miękki

Status: Zakończony

Kwota dofinansowania: 745 812,27 zł

Wprowadził:

Piotr Kropidłowski

Piotr Kropidłowski

Pozostałe projekty