Ułatwienia dostępu

Search
Close this search box.

Budowa boiska wielofunkcyjnego w Połchowie

Inwestycje współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania Odnowa i Rozwój Wsi objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Cena projektu:554736,25 zł. W Ramach projektu zrealizowano:Budowa miejsc rekreacji, w tym placów zabaw wraz z zagospodarowaniem w miejscowościach Rekowo Górne i Brudzewo, Gmina Puck. Budowa boiska wielofunkcyjnego w Połchowie. Rekowo Górne:(etap I i II) – likwidacja istniejącego układu komunikujący- ogrodzenie placu zabaw – wyposażenie placu zabaw – nawierzchnia z kostki brukowej dojść i parkingów z płyt chodnikowych – nawierzchnia mineralna placu zabaw. Plac spotkań w formie okręgu – ogrodzenie placu zabaw – wyposażenie placu zabaw – nawierzchnia z kostki brukowej dojść i boisk. wyposażenie boisk – zagospodarowanie terenów zielonych poprzez trawniki i nasadzenia alejowe. Brudzewo: – nawierzchnia mineralna placu zabaw. Ogrodzenie placu zabaw – wyposażenie placu zabaw – nawierzchnia z kostki brukowej dojść i parkingów. Zagospodarowanie terenów zielonych. Budowa boiska wielofunkcyjnego w Połchowie . Wykonanie boiska wielofunkcyjnego wraz z wyposażeniem, 2. wykonanie skoczni do skoku w dal i trójskoku . Wykonanie bieżni do biegu, Zabezpieczenie boiska piłkochwytami,.Ustawienie tablicy informacyjnej.Otwiera się w nowym oknie

Żródło dofinansowania: PROW 2007-2013

Podmiot realizujący projekt: Gmina Puck

Kategoria: Pozostałe

Rok realizacji: 2011

Rodzaj projektu: Infrastrukturalny

Status: Zakończony

Kwota dofinansowania: 359 900,00 zł

Wprowadził:

Piotr Kropidłowski

Piotr Kropidłowski

Pozostałe projekty