Budowa drogi ul. Mechowskiej w Starzynie

W ramach projektu w Starzynie wybudowana została droga, ul. Mechowska o długości ca 633 m (szerokość 5,5 m) wraz z chodnikiem długości ca 135 m (szerokość 2,0 m). Dodatkowo w ramach inwestycji powstała kanalizacja deszczowa stanowiąca odwodnienie drogi, sieć wodociągowa oraz nastąpiło przełożenie kabla doziemnego optotelekomunikacyjnego. Operacja współfinansowana była z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Wartość inwestycji wyniosła 1.619.939,75 zł brutto, z czego wysokość pozyskanego dofinansowania stanowiła do 63,63% wartości operacji tj. 836 654,00 zł.

Żródło dofinansowania: PROW 2014 -2020

Podmiot realizujący projekt: Gmina Puck

Kategoria: Środowisko i energetyka

Kategoria: Środowisko i energetyka

Rok realizacji: 2021-2022

Rodzaj projektu: Infrastrukturalny

Status: Zakończony

Kwota dofinansowania: 836 654,00 zł

Wprowadził:

Piotr Kropidłowski

Piotr Kropidłowski

Pozostałe projekty

plakat POmorskie z Ukrainą
Skip to content