Search
Close this search box.
RFIL poz. 49,50,51,53

Budowa sieci kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikiem retencyjnym w miejscowości Żelistrzewo – etap I

Przedsięwzięcie wykonano w ramach zadania: Poprawa efektywności wód opadowych poprzez budowę systemów kanalizacji deszczowej na terenie gmin Związku Międzygminnego Zatoki Puckiej kanalizacja deszczowa w Żelistrzewie. Pierwszy etap inwestycji obejmował zakres od umocnienia skarp na rzece Gizdepce, budowę rurociągu DN600 dług ca 118 mb do studni oznaczonej jako D2 wraz ze zbiornikiem retencyjnym o pojemności V=200 m3.Wartość robót I etapu wyniósł 580 tys. zł brutto.Otwiera się w nowym oknie

Żródło dofinansowania: Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Podmiot realizujący projekt: Gmina Puck

Kategoria: Środowisko i energetyka

Rok realizacji: 2020

Rodzaj projektu: Infrastrukturalny

Status: Zakończony

Kwota dofinansowania: 113 015,28 zł

Wprowadził:

Piotr Kropidłowski

Piotr Kropidłowski

Pozostałe projekty