Nowe miejsca, nowe szanse. Utworzenie 30 nowych miesjc przedszkolnych, w tym 3 dla dzieci z niepełnosprawnościami na terenie Gminy Puck

Projekt zakładał utworzenie 30 nowych miejsc przedszkolnych, w tym 3 dla dzieci z niepełnosprawnościami, na terenie Gminy Puck w ramach działania 3.1 Edukacja przedszkolna ogólna. Projekt obejmuje wsparcie 30 dzieci w wieku 3-6 lat zamieszkałych na terenie Gminy Puck. Celem projektu jest zwiększenie szans trwałych miejsc edukacji przedszkolnej. W ramach projektu dostosowane zostaną pomieszczenia w Szkole Podstawowej w Mieroszynie do przedszkola oraz zakupione zostanie wyposażenie. Wartość projektu wyniosła 817 334,40 zł.

Żródło dofinansowania: Europejski Fundusz Społeczny w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014- 2020

Podmiot realizujący projekt: Gmina Puck

Kategoria: Edukacja i nauka

Kategoria: Edukacja i nauka

Rok realizacji: 2016

Rodzaj projektu: Miękki

Status: Zakończony

Kwota dofinansowania: 683 099,86 zł

Wprowadził:

Piotr Kropidłowski

Piotr Kropidłowski

Pozostałe projekty

Skip to content