Przebudowa Wiejskiego Domu Kultury w Żelistrzewie

Inwestycja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania Odnowa i Rozwój Wsi objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.Całość inwestycji wynosi 1 418 215 zł. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przebudowa budynku Wiejskiego Domu Kultury w Żelistrzewie w którego zakres wchodzi: 1. Przebudowa głównego wejścia do budynku, 2. Przebudowa wewnętrznych pomieszczeń, 3. Przebudowa zaplecza sceny, 4. Ocieplenie elewacji, 5. Obudowa schodów zewnętrznych do sali widowiskowej, 6. Renowacja elewacji, 7. Przebudowa schodów

Żródło dofinansowania: PROW 2007-2013

Podmiot realizujący projekt: Gmina Puck

Kategoria: Pozostałe

Kategoria: Pozostałe

Rok realizacji: 2012

Rodzaj projektu: Infrastrukturalny

Status: Zakończony

Kwota dofinansowania: 500 000,00 zł

Wprowadził:

Piotr Kropidłowski

Piotr Kropidłowski

Pozostałe projekty

plakat POmorskie z Ukrainą
Skip to content