Dziś nauka – jutro praca! Podniesienie jakości kształcenia ogólnego w 15 szkołach podstawowych i 4 gimnazjach z terenu Gminy Puck

Projekt dofinansowany w ramach RPO Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Znalazł się na 8 miejscu na liście rankingowej projektów wybranych do dofinansowania zdobywając 110,75 pkt gdzie łączna liczba wniosków to 118. Całkowita wartość projektu wyniosła 6,5 mln zł , dofinansowanie 6,2 mln zł. W ramach projektu zrealizowane zostały zajęcia dodatkowe: z języka angielskiego, z przedmiotów przyrodniczych i matematyki, z informatyki. Ponadto w ramach projektu przewidziano doskonalenie kompetencji zawodowych nauczycieli w zakresie kształtowania i rozwijania u uczniów kompetencji kluczowych. Dzieci i młodzież uczestnicząca w projekcie mogła wziąć udział w zajęciach pozaszkolnych w Centrach Nauki Eksperyment i Hewelianum, przewidziano również wyjazdowe edukacyjne programy wakacyjne dla uczniów. Został zakupiony również sprzęt komputerowy, tablice interaktywne, rzutniki multimedialne, laboratoria szkolne chemiczne, fizyczne, nauk przyrodniczych wyposażone został w pomoce dydaktyczne (mi.n mikroskopy z kamera USB, teleskopy, tellurium) , wyposażone zostały także pracownie językowe.

Żródło dofinansowania: Europejski Fundusz Społeczny w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014- 2020

Podmiot realizujący projekt: Gmina Puck

Kategoria: Edukacja i nauka

Kategoria: Edukacja i nauka

Rok realizacji: 2016

Rodzaj projektu: Miękki

Status: Zakończony

Kwota dofinansowania: 6 222 848,55 zł

Wprowadził:

Piotr Kropidłowski

Piotr Kropidłowski

Pozostałe projekty

plakat POmorskie z Ukrainą
Skip to content