Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – granty PPGR

Powrót Granty PPGR – Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym Status: Nabór wniosków zakończony Wytyczne do tworzenia paczek i plików do Generatora Wniosków Grantowych Jak promować projekt? Wytyczne dla Grantobiorców Pandemia COVID-19 pokazała wiele problemów, a jednym z nich jest nauka zdalna na terenach popegeerowskich.

Żródło dofinansowania: Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Podmiot realizujący projekt: Gmina Puck

Rok realizacji: 2022-2023

Status: Trwający

Kwota dofinansowania: 738 000,00 zł

Wprowadził:

Piotr Kropidłowski

Piotr Kropidłowski

Pozostałe projekty

plakat POmorskie z Ukrainą
Skip to content