Podejmuję nowe wyzwania – idę do pracy

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem ogólnym projektu jest rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji oraz aktywizacji zawodowej i społecznej .W ramach aktywizacji edukacyjnej uczestnicy projektu podnoszą swoje umiejętności i kwalifikacje zawodowe realizując wybrane przez siebie kursy zawodowe, a także kontynuując naukę w szkole ponadgimnazjalnej.Część uczestników korzysta ze wsparcia asystenta rodziny.Uczestnicy projektu nie mający opieki nad dziećmi podczas zajęć organizowanych w ramach projektu, mają możliwość zostawiania dzieci w przedszkolu na koszt Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pucku. Dodatkowo dla uczestników projektu zorganizowano kurs komputerowy oraz warsztaty dla rodziców. W ramach projektu organizowane są działania środowiskowe podczas atrakcyjnej wycieczki do Szymbarku.

Żródło dofinansowania: Europejski Fundusz Społeczny w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013

Podmiot realizujący projekt: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pucku

Kategoria: Edukacja i nauka

Kategoria: Edukacja i nauka

Rok realizacji: 2008-2013

Rodzaj projektu: Miękki

Status: Zakończony

Wprowadził:

Piotr Kropidłowski

Piotr Kropidłowski

Pozostałe projekty

Skip to content