Search
Close this search box.

Turystyczny szlak Północnych Kaszub

Budowa/przebudowa publicznej infrastruktury turystycznej – stworzenie spójnego szlaku rowerowego na terenie gmin powiatów wejherowskiego i puckiego. Zakres I; Camping Rozgard – ul. Lipowa, Zakres II; Port Rybacki – ul. Szystowskiego i organizacja ruchu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają następujące dokumenty, które są załączone do SIWZ: – dokumentacja projektowa, – specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, – kosztorysy ofertowe. Wartość projektu:3 173 739,11 zł .Dofinansowanie z UE: 2 683 118,23 zł.Otwiera się w nowym oknie

Żródło dofinansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013

Podmiot realizujący projekt: Gmina Puck

Kategoria: Transport

Rok realizacji: 2011

Rodzaj projektu: Infrastrukturalny

Status: Zakończony

Kwota dofinansowania: 226 541,00 zł

Wprowadził:

Piotr Kropidłowski

Piotr Kropidłowski

Pozostałe projekty