Upowszechnienie wychowania przedszkolnego w Gminie Puck poprzez utworzenie 135 nowych miejsc przedszkolnych w Połchowie i Żelistrzewie

Wartość Projektu :2 850 160,92 zł dofinansowanie z UE: 2 422 636,78 zł. Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. mina Puck uzyskała dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 ? 2020, Działanie 3.1 Edukacja Przedszkolna, na działalność nowych miejsc wychowania przedszkolnego w miejscowościach Żelistrzewo i Połchowo. Placówka w Żelistrzewie rozpoczęła działalność wraz z nowym rokiem szkolnym 2018/2019, przedszkole w Połchowie ruszy po zakończeniu prac budowlanych w nowopowstałym budynku szkoły. Celem projektu jest objęcie wsparciem 135 dzieci w wieku przedszkolnym z Gminy Puck ( 60 w Połchowie i 75 w Żelistrzewie), a tym samym poszerzenie i poprawa jakości kształcenia przedszkolnego na terenie gminy. W ramach projektu zakupione zostanie wyposażenie do przedszkoli: meble, pomoce dydaktyczne materiały i narzędzia do terapii sensorycznej, materiały i narzędzia do gabinetu logopedy, pomoce edukacyjne dla 3, 4,5 latków, zabawki, podłogi interaktywne, roboty do nauki programowania i kodowania, komputery przenośne do realizacji zajęć, radioodtwarzacze, monitory interaktywne. Projekt obejmuje również sfinansowanie bieżącego utrzymania placówek, jak wynagrodzenie nauczycieli i pomocy nauczycieli, wyżywienie dzieci. Wartość projektu wynosi 2 850 160,92 zł natomiast wnioskowane dofinansowanie 2 422 636,78 zł.

Żródło dofinansowania: Europejski Fundusz Społeczny w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014- 2020

Podmiot realizujący projekt: Gmina Puck

Kategoria: Edukacja i nauka

Kategoria: Edukacja i nauka

Rok realizacji: 2018-2019

Rodzaj projektu: Miękki ??

Status: Zakończony

Kwota dofinansowania: 2 541 884,74 zł

Wprowadził:

Piotr Kropidłowski

Piotr Kropidłowski

Pozostałe projekty

plakat POmorskie z Ukrainą
Skip to content