17 stycznia, 2022

Informacjia o dodatku osłonowym

Warunki przyznania dodatku osłonowego Dodatek osłonowy przysługuje jeżeli przeciętny miesięczny dochód w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy o świadczeniach rodzinnych nie przekracza kwoty: – 2100,00

Skip to content