Podpisanie umowy o dofinansowanie zadania na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sławutówko

Wójt Gminy Puck podpisał w dniu 25 sierpnia 2014 roku umowę o dofinansowanie zadania Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Sławutówko” w ramach działania Podstawowe usługi na gospodarki i ludności wiejskiej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Przyznana kwota pomocy 1 124 390 zł, całkowita wartość zadania 2 168 152,53 zł

1

 

Wybierz interesujący układ