„Remont sali gimnastycznej oraz zaplecza sanitarno–szatniowego w Szkole Podstawowej w Gnieżdżewie”

„Remont sali gimnastycznej oraz zaplecza sanitarno–szatniowego w Szkole Podstawowej w Gnieżdżewie”

Zakres inwestycji obejmuje wykonanie m.in.:

  1. w pomieszczeniu sali gimnastycznej: wykonanie nowej posadzki z parkietu, wymiana istniejącej stolarki drzwiowej, wykonanie nowych tynków i robót malarskich, wykonanie nowej instalacji elektrycznej, instalacji nagłośnieniowej, monitoringu, tablicy świetlnej wyników sportowych, montaż nowych urządzeń sportowych;
  2. w pomieszczeniach zaplecza sportowego i socjalnego: wykonanie nowych ścianek działowych, posadzek wraz z wykładzinami, wykonanie nowej instalacji elektrycznej, ułożenie nowych tynków wraz z robotami malarskimi, ułożenie glazury i terakoty, montaż nowej stolarki drzwiowej, wykonanie robót instalacyjnych wod–kan wraz z białym montażem i osprzętem.

Wykonawca zadania – firma POL-DACH Łukasz Gessler z Gościcina.

Wartość zadania ca 554 tys. zł brutto. Inwestycja uzyskała dofinansowania w 50% z Ministerstwa Sportu.

Termin wykonania do dnia 30 kwietnia 2021 r.

Gmina Puck podpisała umowę z wykonawcą na realizację zadania „Remont sali gimnastycznej oraz zaplecza sanitarno – szatniowego w Szkole Podstawowej w Gnieżdżewie.’’

            Inwestycja dofinansowana jest w ramach Programu Sportowa Polska – Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej – Edycja 2020. W ramach zadania zostanie przeprowadzony gruntowny remont istniejącej sali gimnastycznej oraz zaplecza sportowego w Szkole Podstawowej w Gnieżdżewie. Planowana jest m.in. wymiana parkietu, stolarki drzwiowej, instalacja nagłośnienia, montaż elektronicznej tablicy wyników, a także zagospodarowanie zaplecza – miejsca na sprzęt sportowy, łazienki i przebieralnie dla uczniów.

Obecnie prowadzone jest postępowanie, mające wyłonić wykonawcę prac. Planowane zakończenie robót przewidziano na dzień 30.04.2021r. Wartość inwestycji  wynosi 604 368,00 zł z czego 302 100 zł stanowi dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Wybierz interesujący układ