Archeologia w 30 – leciu Gminy Puck

 

Obchody rocznicowe to czas podsumowań w różnych dziedzinach życia społecznego, gospodarczego i kulturalnego. Chcemy zatem przypomnieć to co wydarzyło się na przestrzeni 30 lat, na terenie gminy,  w badaniach dziedzictwa archeologicznego. Niektóre stanowiska archeologiczne odpowiednio zagospodarowane wpisały się na trwale w krajobraz kulturowy gminy. Jednym z nich jest kurhan w Mieroszynie . Odkryty w 1999 roku, w czasie badań wykopaliskowych wyprzedzających parcelacje. Był on zlokalizowany na najwyższym punkcie Kępy Swarzewskiej . Przed badaniami był to niewielki pagórek porośnięty malinami i żarnowcem . W trakcie prac okazało się , że badany kurhan to jeden z największych obiektów w strefie nadmorskiej . U podstawy nasypu kamiennego odsłonięto kamienny wieniec podwójny o średnicy 14 metrów . Był on zbudowany z dużych głazów narzutowych , ściśle do siebie dopasowanych . Nasyp kamienny o wysokości 1,5 metra , składał się z kilku warstw piaszczysto-kamiennych . Kamienie użyte do budowy nasypu to średniej wielkości otoczaki polne . W nasypie kurhanu odkryto dwa groby ciałopalne . Odkryte naczynia , jak też formy grobów związane są z plemionami tzw. kultury łużyckiej .Badania wykopaliskowe przeprowadzone wokół kurhanu ujawniły zachowane fragmentarycznie groby popielnicowe i wieńce kamienne związane z istniejącymi na tym obszarze kurhanami . Na tym rozległym wyniesieniu istniało , w VIII-VII wieku p.n.e. , cmentarzysko kurhanowe , na obszarze którego mogło znajdować się kilkadziesiąt kurhanów . Po badaniach wykopaliskowych kurhan został zrekonstruowany. Działka wraz z kurhanem przejęta została , od prywatnego właściciela ,przez Gminę Puck. Dziś znajduje się na wydzielonej działce w środku budującego się osiedla. Przy kurhanie znajduje się tablica informacyjna a otoczenie kurhanu jest odpowiednio wydzielone i zadbane. Informacje o kurhanie w Mieroszynie znajdują się w przewodnikach po terenie gminy i powiatu puckiego.

Tekst i foto : Danuta Król

Wybierz interesujący układ