Badanie ilości osób bezdomnych w Gminie Puck

W nocy z 8 na 9 lutego 2017 r. w gminie Puck odbędzie się ogólnopolskie badanie ilości osób bezdomnych, w którym wezmą udział pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pucku przy współudziale Policji. Jego celem jest próba oszacowania liczby osób bezdomnych w Gminie. Wskazanie miejsc, w których przebywają osoby bezdomne dodatkowo pozwoli na dotarcie do nich z propozycją wsparcia i konkretnej pomocy.
GOPS w Pucku zwraca się z prośbą do wszystkich mieszkańców o udzielenie wszelkich informacji, które mogłyby być pomocne w zlokalizowaniu osób bezdomnych na terenie naszej Gminy.
Informacje proszę zgłaszać do 8 lutego br. pod numerami telefonów GOPS: 58 675 46 77/79/81; e-mail: gopspuck@onet.pl

Wybierz interesujący układ