Budowa drogi ul. Mechowskiej w Starzynie

W dniu 30 kwietnia 2021 r. podpisana została umowa na wykonanie zadania pn. „Budowa drogi ul. Mechowskiej w Starzynie” obejmująca budowę drogi asfaltowej ze zjazdami, odcinka chodnika, sieci kanalizacji deszczowej, sieci wodociągowej, przebudowę linii optotelekomunikacyjnej.

Założenia projektowe:

  • droga dług. ca 633 m (szerokość 5,5 m);
  • chodnik dług. ca 135 m (szerokość 2,0 m);
  • kanalizacja deszczowa dług. ca 642 m (odwodnienie drogi)
  • sieć wodociągowa dług. ca 643 m
  • przełożenie kabla doziemnego optotelekomunikacyjnego

WYKONAWCA: Konsorcjum firm:

Lider Konsorcjum: Kruszywo Sp. z o.o. z siedzibą w 84-223 Linia, ul. Długa 4B,

Partner Konsorcjum: Bituminium Sp. z o.o. z siedzibą w 84-223 Linia, ul. Długa 4B

CENA:   1.619.939,75 zł brutto

 

TERMIN: do 7 miesięcy od dnia zawarcia umowy tj. do 29 listopada 2021 r.

Dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Wybierz interesujący układ