Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Sławutówku

Zakres zrealizowanych robót:

– budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, tłocznej, przyłączy o łącznej długości 1,92 kmpompownie ścieków 3 kpl.,

– budowa sieci wodociągowej z przyłączami o łącznej długości 1,97 km

Roboty rozpoczęto dnia 20.02.2015 r. r. i zakończono dnia 20.05.2015 r.

Wartość umowna zrealizowanych robót: 1.117.493,- zł brutto

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Wodno – Melioracyjne „WODMEL” z Wejherowa

Zadanie dofinansowane w ramach  działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

[mudslide:picasa,0,117146273307337437289,6158026396105186097]

 

Danuta Polec

Wybierz interesujący układ