Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Strzelno i Łebcz

Dnia 10 kwietnia br rozpoczęto budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Strzelno i Łebcz.

W ramach inwestycji wykonane zostaną:

– rurociągi tłoczne o łącznej długości 2 439,50m,

– sieć kanalizacji sanitarnej o łącznej długości 13 392,50 m,

– przyłącza do budynków o łącznej długości 6 992,50m,

– 5 przepompowni ścieków,

Wykonawca robót – Konsorcjum Firm „ Przedsiębiorstwo Inżynieryjne PÓŁWYSEP s.j.” z Redy oraz „PRI-BUD spółka z o.o.” z Wejherowa. Termin zakończenia prac 31 październik 2008r. Wartość zadania ok. 13 mln zł. Inwestycja ta dofinansowana będzie ze środków Fundacji EkoFundusz w Warszawie (dotacja) oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku (pożyczka preferencyjna).

Wybierz interesujący układ