Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Mrzezino

Inwestycja dofinansowana w ramach projektu: „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Aglomeracji Puck – budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Darzlubie, Brudzewo, Mechowo, Mrzezino” w ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach” oś priorytetowa II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.

Wykonawca robót budowlanych:

„WODKAN-GRZENKOWICZ”  Spółka z o.o. 83-300 Kartuzy, ul. Chmieleńska 17

Termin realizacji:  18 stycznia 2019 r. –  31 lipca 2020 r.

cena:   7,6 mln zł brutto

Zakres zadania:

  1. Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z przyłączami o dług. ca 8,1 km,
  2. Budowa kanalizacji sanitarnej tłocznej o dług. 1,1 km;
  3. Budowa tłoczni ścieków – 3 kpl.

Wybierz interesujący układ