Dofinansowania na sprzęt OSP Łebcz

W dniu dzisiejszym 23.grudnia w biurze poselskim Pana ministra Kazimierza Plocke odbyło się podpisanie dofinansowania na sprzęt dla naszej jednostki OSP. Pan minister pośredniczył w pozyskaniu kwoty 10.000 zł z funduszy Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z przeznaczeniem na zakup dla naszej jednostki sprzętu: drabiny strażackiej i węży. Prezes złożył na ręce Pana ministra serdeczne podziękowania i życzenia świąteczne w imieniu zarządu oraz strażaków z OSP Łebcz.

więcej na www.osp-lebcz.pl

Wybierz interesujący układ