Dofinansowanie drogi Żytniej w Żelistrzewie


Wójt Gminy Puck dnia 28 września podpisał umowę na dofinansowanie budowy drogi ul. Żytniej w Żelistrzewie (wartość całkowita 3 540 266 zł, dofinansowanie 2 144 297 zł) w ramach programu
„Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego PROW na lata 2014-2020. Wniosek znalazł się na 3 miejscu na liście
rankingowej.

Wybierz interesujący układ