Mrzezino: Apel Grudzień 70

18 grudnia 2015 roku w Zespole Szkół w Mrzezinie odbyła się uroczystość  upamiętniająca dwa trudne w historii Wybrzeża wydarzenia- 45. rocznica Grudnia 1970 roku. i 34. rocznica wprowadzenia stanu wojennego. Na ten wyjątkowy apel przybyli zaproszeni Goście: Tadeusz Puszkarczuk- Wójt Gminy Puck oraz Barbara Miłkowska- Dyrektor Zespołu  Obsługi Placówek Oświatowych w Gminie Puck.

    Uczniowie Zespołu Szkół w Mrzezinie pod kierunkiem Ewy Hewelt i Urszuli Kamińskiej przedstawili fragment historii , m.in. jak powstała Solidarność i jakie dramatyczne fakty poprzedziły to wydarzenie . Były to Marzec 1968- demonstracje studenckie w Warszawie, Gdańsku, Krakowie i Poznaniu , brutalnie rozbite przez oddziału milicji i ORMO, Grudzień 1970- bunt robotniczy, którego bezpośrednią przyczyną była podwyżka cen mięsa i artykułów spożywczych. Rok przed powstaniem związku zawodowego do kraju przyjechał Jan Paweł II, którego znamienne słowa:” Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi…” słuchały tysiące Polaków. Nauki ,autorytet i pielgrzymka do kraju Jana Pawła II miały znaczący wpływ na wydarzenia  z sierpnia 1980. W tym roku w stoczni gdańskiej między delegacją rządową a komitetem reprezentującym strajkujące zakłady ,dochodzi do porozumienia, które przewidywało zmiany prowadzące do polepszenia warunków pracy, demokratyzacji i przestrzegania praw obywatelskich. Uczniowie również przedstawili krótką historię stanu wojennego, którego celem było powstrzymanie niepokojów społecznych i zgaszenie rodzącego się ruchu demokratycznego.

   Ceremonię rocznicowych obchodów rozpoczęło wprowadzenie szkolnego pocztu sztandarowego oraz odśpiewanie hymnu państwowego. Montaż słowno- muzyczny  zaprezentował genezę wydarzeń, opisał ważniejsze fakty oraz przedstawił tragiczny bilans tamtych dni. Zaprezentowano wiersze dotyczące  wydarzeń danego okresu, a całość  wzbogacono piosenkami: „ Quo vadis”, „ Miejcie nadzieję”. „Ballada o Janku Wiśniewskim”, „Psalm stojących w kolejce”. „Modlitwa o wschodzie słońca”, „Piosenka dla córki”, „Mury”, „ Żeby Polska”. Podczas apelu wysłuchano autentycznych nagrań radiowych i obejrzano prezentacje  dotyczące omawianych zdarzeń historycznych. Na zakończenie apelu Wójt Gminy Puck – Tadeusz Puszkarczuk podzielił się z gromadzonymi w sali uczniami swoimi wspomnieniami  i refleksją.

     Grudzień roku 1970 oraz 13 grudnia 1981 roku  to daty niechlubne w naszej historii, ale musimy je zapamiętać i przekazywać z pokolenia na pokolenie. Trzeba pamiętać o tych zdarzeniach i trzeba je przypominać dla pamięci tych, którzy je przeżyli i młodym, aby pamiętali o przeszłości, o historii własnego kraju. Historycy mówią: kto nie zna swojej przeszłości, ten nie jest godny teraźniejszej przyszłości. Na koniec przytoczę słowa Prymasa Stefana Wyszyńskiego „Naród bez dziejów, bez historii, bez przeszłości, staje się wkrótce narodem bez ziemi, bezdomnym, bez przyszłości”.

Ewa Hewelt

1

2

3

4

5

7

8

9

10

Wybierz interesujący układ