Gmina Puck rozpoczęła realizację projektu pn. Kompleksowa termomodernizacja budynków stanowiących własność Gminy Puck

Na powyższe zadanie Gmina Puck otrzymała dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 10 Energia, działanie 10.1 Efektywność energetyczna- mechanizm ZIT.

Całkowity koszt projektu 6 554 709 zł, dofinansowanie 3 865 785 zł.

W pierwszym etapie tj. w roku 2017 wykonana zostanie termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Połczynie, budynek Szkoły Podstawowej w Połczynie i Gnieżdżewie.

W roku 2018 wykonana zostanie termomodernizacja budynków szkół w Swarzewie, Mieroszynie i budynek Wiejskiego Domu Kultury w Strzelnie.

Wybierz interesujący układ