Grupa wsparcia dla kobiet

GRUPA WSPARCIA

Gmina Puck oraz Gmina Miasta Puck organizują Grupę wsparcia dla kobiet, które:

  • przeżywają kryzysy życiowe
  • stoją w obliczu rozpadu rodziny
  • żyją z osobami uzależnionymi
  • żyją z osobami używającymi przemocy
  • chcą uzyskać wsparcie
  • chcą odzyskać wiarę w siebie
  • chcą podnieść swoją samoocenę
  • są gotowe do pracy nad rozwojem osobistym.

Nabór do Grupy odbywać się będzie w Centrum Organizacji Pozarządowych w Pucku, przy ul. Konopnickiej 19, w każdą środę od 01.10.2014 r. do 22.10.2014 r. w godzinach do 16:00 do 18:00

Liczba miejsc ograniczona!

Uczestnictwo w Grupie jest bezpłatne i anonimowe!

Zapraszamy!!!

 

 

Wybierz interesujący układ