Informacja: Kasa Urzędu Gminy w dniu 29 grudnia 2017 będzie nieczynna

I N F O R M U J E M Y,

że w dniu 29 grudnia 2017 r. (piątek)

KASA URZĘDU

BĘDZIE NIECZYNNA

Wybierz interesujący układ