Informacja MPWiK „EKOWIK” dot. obowiązku zawarcia umowy przez wszystkich mieszkańców Wsi: Gnieżdżewo, Swarzewo, Łebcz i Strzelno

Informacja MPWiK „EKOWIK” dot. obowiązku zawarcia przez wszystkich mieszkańców Wsi: Gnieżdżewo, Swarzewo, Łebcz i Strzelno Umowy na dostawę wody i odprowadzanie ścieków.

Informacja EKO-WIK_2_2017

Wybierz interesujący układ