Komunikat Zarządu Województwa Pomorskiego o udziale społeczeństwa w opracowaniu „Programu ochrony środowiska przed hałasem na lata 2014-2019

Z treścią projektu „Programu ochrony środowiska przed hałasem na lata 2014-2019 z perspektywą na lata następne dla terenów poza aglomeracjami w województwie pomorskim, położonych wzdłuż odcinków dróg wojewódzkich oraz wzdłuż odcinków dróg krajowych, wojewódzkich i gminnych można zapoznać się na stronie internetowej Samorządu Województwa Pomorskiego: www.urzad.pomorskie.eu w zakładce „Strategie i programy”.

img828

Wybierz interesujący układ