Konkurs Piękna Wieś 2016

Konkurs Piękna Wieś 2016”, zwany dalej „Konkursem” organizowany jest w kategoriach „Wieś” i „Zagroda” i dotyczy wsi oraz zagród położonych w granicach województwa pomorskiego. Organizatorami Konkursu „Piękna Wieś 2016” są : Województwo Pomorskie , Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Gdańsku. Współorganizatorami są : Urzędy Gmin i Starostwa Powiatowe w Województwie Pomorskim. Do udziału w konkursie w Gminie Puck akces zgłosiły

 1. Kategoria Wieś :

 1. Gnieżdżewo

 2. Rekowo Górne

 3. Mechowo

 4. Starzyński Dwór

 5. Połczyno

 6. Osłonino

 1. Kategoria Zagroda :

 1. Pan Eugeniusz Bieszke – Sławutowo, ul. Św. Jana 16

 2. Pan Dariusz Wittstock – Sławutowo, ul. Św. Jana 10

 3. Pan Mirosław Koss – Gnieżdżewo, ul. Ks. Dominika 57

Zgodnie z pkt. 5 regulaminu Konkursu „Piękna Wieś 2016”, Zarządzeniem Wójta Gminy Puck nr 84/16 z dnia 25 Maja 2016 roku powołana została komisja ds. oceny konkursu Piękna Wieś 2016 w osobach:

 1. Bartłomiej Selke – Przewodniczący Komisji – Urząd Gminy Puck
 2. Joanna Białk – Członek Komisji – Urząd Gminy Puck
 3. Paweł Korthals – Członek Komisji – Urząd Gminy Puck
 4. Joanna Dopke – Członek Komisji – PODR Puck

Zadaniem komisji było przeprowadzenie wizji lokalnej w zagrodach oraz wsiach biorących udział w konkursie „Piękna Wieś 2016” i sklasyfikowanie ich zgodnie z regulaminem i kryteriami oceny i punktacją. Komisja w dniu 30 maja br. przeprowadziła wizję w terenie bezpośrednio w poszczególnych zagrodach oraz wsiach zgłoszonych do konkursu. Doceniając nakład pracy, zaangażowanie oraz pomysłowość uczestników konkursu w swoich zagrodach, promowania aktywnego udziału społeczności wiejskich w zrównoważonym rozwoju swojego otoczenia i poprawie jego estetyki we wsiach, Komisja przyznała:

 1. w kategorii Wieś :

 1. miejsce sołectwo Rekowo Górne

 2. miejsce sołectwo Starzyński Dwór

 3. miejsce sołectwo Połczyno

wyróżnienia:

– sołectwo Mechowo, Gnieżdżewo, Osłonino

 1. w kategoria Zagroda :

 1. Pan Mirosław Koss – Gnieżdżewo, ul. Ks. Dominika 57

 2. Pan Eugeniusz Bieszke – Sławutowo, ul. Św. Jana 16

 3. Pan Dariusz Wittstock – Sławutowo, ul. Św. Jana 10

Do udziału w konkursie „Piękna Wieś 2016 na szczeblu powiatowym” zakwalifikowali się laureaci I miejsc Konkursu.

Wybierz interesujący układ