Łąki pod wodą – rolnicy walczą !

W dniu 19 lipca 2016 odbyło się spotkanie rolników z Prezesem Izby Rolniczej, przedstawicielem Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych z Redy i Przedstawicielem Starostwa Powiatowego oraz Wójtem Gminy Puck w związku z zalaniem użytków rolnych na skutek ulewnych deszczów które miały miejsce w dniach 14 i 15 lipca br. Podczas spotkania były prowadzone dyskusje jak najszybciej osuszyć zalane tereny zielone oraz zapobiec ewentualnym wylaniem rzeki Redy głównie poprzez remont wałów przeciwpowodziowych. Poruszony był również temat uzyskania zezwoleń na oczyszczenie kanału Mrzezino znajdującego się na terenie rezerwatu Beka.

[mudslide:picasa,0,117146273307337437289,6310039704930967777]

Wybierz interesujący układ