Na terenie Gminy Puck trwają prace drogowe

Obecnie prowadzony jest remont i przebudowa na ulicy Polnej w Swarzewie. Inwestycja obejmuje m.in. wykonanie nawierzchni bitumicznej wraz ze zjazdami, chodnikiem, a także wykonaniem kanalizacji deszczowej oraz częściowo sieci wodociągowej, przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych.

Nadto lada dzień rozpoczną się roboty związane z remontem nawierzchni ulic Bursztynowej i Kasztanowej w Rekowie Górnym. Przedsięwzięcie polegało będzie na wykonaniu nawierzchni bitumicznej, urządzeń kanalizacji deszczowej oraz zjazdów z kostki brukowej.

Niebawem rozpoczną się też prace drogowe w zakresie wykonania nawierzchni asfaltowej na ul. Łąkowej, Akacjowej i Topolowej oraz wykonanie odwodnienia na ul Pokoju w Mrzezinie.

Dodatkowo wykonana zostanie przebudowa ul. Ogrodowej w Łebczu w zakresie wykonania nawierzchni z płyt yomb oraz odwodnienie ul. Kwiatowej w Gnieżdżewie.

Wartość powyższych inwestycji opiewa na kwotę blisko 2,5 mln zł.

Przedsięwzięcia zostaną zrealizowane najpóźniej do 3 listopada br.

Wybierz interesujący układ