Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego nr WI-X.746.52.2015.DMS-2

Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego nr WI-X.746.52.2015.DMS-2 informujące o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia: ,, Budowa sieci wodociągowej PE100 DN110 w rurze ochronnej PE RC DN200 pod linią  kolejową nr 213  Reda-Hel, w km 19,264 w Gnieżdżewie na działce nr 474/8 na terenie kolejowym zamkniętym”.

Obwieszczenie WI-X.746.52.2015.DMS-2_01

Wybierz interesujący układ