Odbiór inwestycji „Remont nawierzchni drogowych w Gnieżdżewie, Łebczu i Rekowie Górnym”

„Remont  nawierzchni drogowych w Gnieżdżewie, Łebczu i Rekowie Górnym” obejmował wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego.

  1. GNIEŻDŻEWO, ul. Polna – dług. 500 m,
  2. ŁEBCZ ul. Miodowa – dług. 150m wykonanie odcinka kanalizacji sanitarnej dł. ca 108 mb
  3. REKOWO GÓRNE, ul. Lipowa – dług. 470 m.

Wykonawca Firma Budowlano-Drogowa MTM SA z Gdyni

Koszt:   447.425,- zł brutto, w tym:

– Gnieżdżewo           105.421,- zł

– Łebcz                       75.175,- zł

– Rekowo Górne      266.829,- zł

—————————————————————————————————–

„Remont  nawierzchni drogowej z kanalizacją deszczową części ul. Abrahama i Kawalerskiej w Swarzewie” obejmował wymianą istniejącej nawierzchni z płyt drogowych na kostkę betonową ca 77 mb, szer. 4 m oraz wymiana istniejącego rurociągu kanalizacji deszczowej  na rury kielichowe PCV oraz przykanaliki o łącznej długości ca 91 m;

Wykonawca: firma „SYLWIK” Roboty Ziemne i Instalacyjne WOD–KAN i CO z Gnieżdżewa

Koszt: 127.920,- zł brutto

 

„Wymiana  płyt chodnikowych na kostkę betonową w Domatówku i Rekowie Górnym”

  • Domatówko: dług. ca 413 m i szer. od 1,5 do 2 m;
  • Rekowo Górne: dług. 48 m i szer. 1,5 m. 

Wykonawca: firma „RADTKE” Roboty Budowlane i  Ziemne z Mieroszyna

Koszt: 80.000,- zł brutto

………………………….

wykonanie robót: wrzesień-październik 2014 r.

 

[mudslide:picasa,0,117146273307337437289,6076317797702960513]

[mudslide:picasa,0,117146273307337437289,6052675844932468641]

Wybierz interesujący układ