Odbioru zadania pn. „Remont sali gimnastycznej oraz zaplecza sanitarno–szatniowego w Szkole Podstawowej w Gnieżdżewie”

W dniu 07 maja br. dokonano odbioru zadania pn. „Remont sali gimnastycznej oraz zaplecza sanitarno–szatniowego w Szkole Podstawowej w Gnieżdżewie”

Zakres inwestycji obejmował wykonanie m.in.:

  1. w pomieszczeniu sali gimnastycznej: wykonanie nowej posadzki z parkietu, wymiana istniejącej stolarki drzwiowej, wykonanie nowych tynków i robót malarskich, wykonanie nowej instalacji elektrycznej, instalacji nagłośnieniowej, monitoringu, tablicy świetlnej wyników sportowych, montaż nowych urządzeń sportowych;
  2. w pomieszczeniach zaplecza sportowego i socjalnego: wykonanie nowych ścianek działowych, posadzek wraz z wykładzinami, wykonanie nowej instalacji elektrycznej, ułożenie nowych tynków wraz z robotami malarskimi, ułożenie glazury i terakoty, montaż nowej stolarki drzwiowej, wykonanie robót instalacyjnych wod–kan wraz z białym montażem i osprzętem.

Wykonawcą zadania była firma POL-DACH Łukasz Gessler z Gościcina.

Wartość zadania wyniosła 554 tys. zł brutto. Inwestycja uzyskała dofinansowania w 50% z Ministerstwa Sportu.

Wybierz interesujący układ