Odbiory zadań inwestycyjnych w Rekowie Górnym i Swarzewie

Gmina Puck wykonała następujące zadania inwestycyjne:

„Remont nawierzchni drogowej ul. Bursztynowej i Kasztanowej w Rekowie Górnym” obejmował wykonanie nawierzchni bitumicznej drogi dług. ca 556 mb, urządzeń kanalizacji deszczowej oraz zjazdów z kostki brukowej; Wartość zadania: 710 500,- zł brutto;

 „Remont i przebudowa ul. Polnej w Swarzewie” obejmował wykonanie nawierzchni bitumicznej drogi dług. ca 655 mb wraz ze zjazdami, chodnika, kanalizacji deszczowej, odcinka sieci wodociągowej dług. ca 228 m, przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych, roboty energetyczne – likwidacja kolizji sieci kablowej i oświetleniowej.

Wartość zadania: 1 231 341,- zł brutto

Wykonawca zdań: Konsorcjum firm Kruszywo Sp. z o. o. i Bituminium Sp. z o. o. ul. Długa 4b, 84-223 Linia.

Wybierz interesujący układ