UWAGA! PRZEDŁUŻONO TERMIN SKŁADANIA ANKIET DO 31 LIPCA 2017 R.

Gmina Puck zamierza złożyć wniosek o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 instalacji z odnawialnych źródeł energii.

Celem programu jest montaż instalacji takich jak – fotowoltaika, instalacje solarne, pompy ciepła.
Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do wypełnienia ankiet, które można składać w sekretariacie Urzędu Gminy Puck  lub elektronicznie  na adres ugpuck@onet.pl w terminie do 31 lipca br.

Ankiety można również wypełnić elektronicznie pod adresem http://globaleco.pl/ankieta/

 

 

 

Wybierz interesujący układ