OPŁATA ZA ODPADY od 01 stycznia 2022 roku

Szanowni  Państwo,

OPŁATA ZA ODPADY w 2022 roku

Z dniem 1 stycznia 2022 roku zmianie uległy stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Nowe stawki obowiązujące w roku 2022 wynoszą:

  • 13,43 zł za 1 m3 zużytej wody z danej nieruchomości,
  • 12,60 zł za 1 m3 zużytej wody z danej nieruchomości, jeżeli bioodpady są kompostowane w kompostowniku przydomowym, (z obniżonej stawki skorzystać mogą tylko właściciele nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym).

W przypadku, gdy właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, stawka opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi 40,00 zł  za 1 m3 zużytej wody z danej nieruchomości.

NOWA DEKLARACJA na rok 2022

W związku ze zmianą stawki opłaty konieczne jest złożenie nowych deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Deklarację składa się po otrzymaniu dokumentu (zaświadczenia) potwierdzającego ilość zużytej wody za rok poprzedni, wydanego przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne.

Do deklaracji należy dołączyć otrzymane zaświadczenie.

Termin złożenia nowych deklaracji  –  10.02.2022 roku.

 

DEKLARACJA 2022.pdf (PDF, 718.87Kb)

 

DEKLARACJA 2022.docx (DOCX, 61.36Kb)

 

 

 

 

 

 

Wybierz interesujący układ