„Piękna Wieś Pomorska 2018” – etap powiatowy

13 lipca 2018 r. powiatowa komisja konkursu „Piękna Wieś Pomorska 2018” odwiedziła dwie wsie i dwie zagrody.

Ideą konkursu jest ochrona i poprawa wartości krajobrazu przyrodniczego oraz kulturowego wsi. Komisja konkursowa w kategorii „Wieś” oceniła: ogólny wygląd wsi, dbałość o stan środowiska przyrodniczego, ochronę i kultywowanie dziedzictwa kulturowego i charakteru wiejskiego. Bardzo ważna jest także aktywizacja, integracja i zaangażowanie społeczności lokalnej, która podejmuje wspólne działania w celu uatrakcyjnienia oraz poprawy jakości życia na wsi. W kategorii „Zagroda” punktowane były: stan techniczny oraz ład i porządek siedliska, stan sanitarny posesji i jej wpływ na środowisko przyrodnicze oraz pielęgnowanie tradycji miejsca.

I miejsce w kategorii „Wieś”
Żelistrzewo – Gmina Puck
sołtys: Szymon Dettlaff

II miejsce w kategorii „Wieś”
Żarnowiec – Gmina Krokowa
sołtys: Jacek Lieske

I miejsce w kategorii „Zagroda”
Anna i Przemysław Nadolscy, Karwieńskie Błoto Pierwsze – Gmina Krokowa

II miejsce w kategorii „Zagroda”
Państwo Jadwiga i Marek Tarnowscy, Werblinia – Gmina Puck

Laureaci pierwszych miejsc będą walczyć o tytuł „najpiękniejszej” w województwie. Trzymamy kciuki do 31 sierpnia 2018 r.

źródło / foto powiat.pucki.pl

 

Wybierz interesujący układ