Podpisanie porozumienia wsi Osłonino – Warszkowo

Wśród Gości odwiedzających Park Kulturowy w Rzucewie bardzo często byli mieszkańcy Warszkowa z Gminy Wejherowo. Ich udział w licznych imprezach nie był przypadkowy. Zapraszał ich Pan Krzysztof Garstkowiak – pracownik Parku i jednocześnie Sołtys wsi Osłonino w Gminie Puck. Od kilku lat mieszkańcy obu wsi współ pracują ze sobą. Warunki tej współpracy zostały zawarte w porozumieniu które zostało podpisane w dniu 11 października br. Porozumienie podpisali Sołtys wsi Warszkowo Pani Dorota Formela i Sołtys wsi Osłonino Krzysztof Garstkowiak. Współpraca obu wsi dotyczy wymiany kulturalnej, sportowej i wspólnego poznawania gmin : Pucka i Wejherowa. Jak zauważyli obecni przedstawiciele samorządu lokalnego : Pan Ryszard Stachurski – Sekretarz Gminy Wejherowo i Radni : Pan Florian Pieper z Gminy Puck i Pan Roman Stanisławczyk z Gminy Wejherowo , jest to pierwsze takie porozumienie podpisane z inicjatywy najniższego szczebla samorządu lokalnego. Inicjatywa obu Sołtysów znalazła poparcie miejscowych władz samorządowych min. : Pana Tadeusza Puszkarczuka – Wójta Gminy Puck. Pełną akceptację dla podejmowanych planów udzielił Pan Jan Dettlaff – Dyrektor Ośrodka Kultury Sportu i Turystyki w Gminie Puck , który zarządza działalnością Klubów Kultury. Część zdań przewidzianych porozumieniem będzie realizowana w ramach działalności miejscowych Klubów Kultury, których kierowniczki – Pani Karolina Laskowska z Warszkowa i Pani Aleksandra Karsznia uczestniczyły w tej uroczystości.

1 2 3 4 5

Wybierz interesujący układ