Podpisanie umowy na przebudowę i rozbudowę budynku szkoły w Połchowie

W dniu 05.05.2017 r. Gmina Puck podpisała umowę z Firmą P&P Sp. z o.o. z siedzibą w Orlu na „Przebudowę i rozbudowę budynku szkoły w Połchowie”. Wartość umowy opiewa na kwotę  7 848 000,- zł brutto.

Termin wykonania: do dnia 5 października 2018 r., po którym dokonany zostanie odbiór końcowy i rozliczenie robót budowlanych. Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie powinno nastąpić do dnia 20 listopada 2018 r.

Ogólna charakterystyka przedsięwzięcia inwestycyjnego:

Powierzchnia użytkowa razem po rozbudowie: 2.171,60 m2

Powierzchnia zabudowy razem po rozbudowie: 1.845,98 m2

Kubatura razem: 12.915,00 m3

Projektowany budynek będzie mieścił m.in. pomieszczenia dydaktyczne, 3-oddziałowe przedszkole z zapleczem, salę gimnastyczną, pokój nauczycielski, szatnie, gabinet dyrektora, 5 sal lekcyjnych, bibliotekę, zaplecze administracyjne i sanitarne.

Wybierz interesujący układ