Policjantka do spraw profilaktyki społecznej odwiedziła szkoły w Gminie Puck

Policjanta do spraw profilaktyki społecznej spotkała się z dziećmi ze szkół podstawowych w Połczynie, Starzynie, Strzelnie, Celbowie i Żelistrzewie realizując projekt pn. ,,Uczę się bezpieczeństwa’’. Funkcjonariuszka opowiedziała dzieciom kilka ważnych rad na temat bezpieczeństwa i opowiedział o realizacji policyjnego projektu.

Policjantka zajmująca się profilaktyką społeczną odwiedziła uczniów pierwszej klasy z Połczyna, Starzyna, Strzelna, Celbowa i Żelistrzewa. Podczas spotkania z uczniami policjantka opowiadała dzieciom, jak bezpiecznie zachować się na drodze, w domu ale również spędzając czas przed komputerem.

Sprawdziła wiedzę dzieci na temat numerów alarmowych oraz umiejętności przeprowadzenia takiej rozmowy. W trakcie spotkania, funkcjonariuszka omówiła zasady bezpieczeństwa podczas wakacji. Ponadto dzieci przypomniały sobie jak zachowywać się w dużych skupiskach ludzi i na plaży. Policjantka omówiła zasady zabawy nad wodą oraz zachowania podczas kontaktu z osobą obcą.

Kolejnym tematem poruszonym na lekcji było właściwe spędzanie wolnego czasu w trakcie ferii zimowych, bezpiecznej zabawy podczas jazdy na sankach , nartach i łyżwach. Mundurowa przypominała o zagrożeniach wynikających z wchodzenia na zamarznięte jeziora i rzeki, omawiając zasady właściwego zachowania się zimą nad wodą.

Dzieci chętnie odpowiadały na zadawane pytania i czynnie uczestniczyły w dyskusji. Uczniowie pierwszych klas w ramach projektu otrzymali upominki w postaci opasek zagwarantowanych przez fundację Lotos

Wybierz interesujący układ