Powiatowy Zespół Wsparcia Doradztwa Edukacyjno – Zawodowego

W Starostwie Powiatowym w Pucku odbyło się spotkanie doradców zawodowych ze szkół Powiatu Puckiego. W jego trakcie powołano do życia Powiatowy Zespół Wsparcia Doradztwa Edukacyjno – Zawodowego. W jego skład weszli doradcy z poszczególnych szkół oraz pozostałe osoby uczestniczące w spotkaniu. Celem pracy zespołu będzie współpraca i wymiana doświadczeń osób zajmujących się doradztwem edukacyjnym i zawodowym.

W czasie spotkania zaprezentowano też przykładowy wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego (dla szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych będą one inne) oraz ustalono zawartość strony internetowej zespołu. Znajdzie się na niej m.in.: lista szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu, baza pracodawców, informacje o szkoleniach dla doradców, katalog zawodów i mapa kwalifikacji ze szczególnym uwzględnieniem indywidualnych ścieżek edukacji i kariery zawodowej.

Na spotkaniu ustalono również , ze zespół zajmie się organizacją targów pracy, debat tematycznych oraz Festiwalu Zawodów.

Dodajmy, że powołanie Zespołu Wsparcia Doradztwa Edukacyjno – Zawodowego wynika m.in. z zapisów Strategii Rozwoju Ziemi Puckiej. W dokumencie podkreślono wagę tworzenia i rozwoju lokalnego systemu doradztwa edukacyjno-zawodowego oraz włączenia się do regionalnego (wojewódzkiego) systemu doradztwa.

materiał / foto Starostwo Powiatowe Puck

Wybierz interesujący układ