Prezentacja projektu Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami w Gminie Puck na lata 2016 – 2019”

 Prezentacja projektu Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami w Gminie Puck na lata 2016 – 2019”

Categories: PRIORYTET,Rada Gminy,Rózne